Αλτήρας Ένα


Σήμερα σχεδιάσαμε έρποντας στην άμμο ένα ταμπλό με τετράγωνες και κυκλικές γεωμετρίες. Αυτά ήταν τα περιγράμματα που λειτούργησαν ως βάσεις για την καθ' ύψος ανάπτυξη των βάθρων όπου σκαρφαλώσαμε. Από εκεί γκρεμίσαμε τα πουκάμισα αφού τα ξεκολλήσαμε με κόπο από πάνω μας. Έπειτα κατεβήκαμε. Κουλουριαστήκαμε γύρω από τα μεγάλα στερεά σχήματα. Προσπαθήσαμε να κοιμηθούμε για να ξεχάσουμε τον πόνο της έκδυσης. Αδύνατο. Θα ήταν πιο εύκολο αν παρηγορούσαμε πρώτα ο ένας τον άλλον εφόσον ο ψυχρόαιμος μεταβολισμός μας το επέτρεπε.