Μολύβια και συναισθήματα, #3


Πέφτω από τη σκάλα και σωριάζομαι στο κρεβάτι και κλείνω τα μάτια και πέφτω από τη σκάλα.