Κασσιτερωτήριο, #1


Ξύπνησα, φόρεσα τα γάντια μου και βγήκα έξω. Στο πρώτο χώμα που συνάντησα άρχισα να σκάβω με τα χέρια. Βρήκα καινούργιες φωλιές πουλιών θαμμένες στο έδαφος.