Σακραφλατία, #4


Κάποιος στο δρόμο διαλαλούσε εργαλείο "για να περνάτε την κλωστή απ'τη βελόνα" και εκείνη τη στιγμή πίστευα την κάθε λέξη του.